skip to Main Content

Me må våga å spørja. Me må våga å feila og me må våga å sjå folk i korta.

 

Me trur spørsmål må til for å vareta dine og mine felles gode.
Sanninga kan vera krevjande og urovekkjande. Men når det går føre kritikkverdige forhold må me våga å spørja, undersøkja og krevja svar.

 

Kvifor?

 

Slik at du skal vita om avgjerder som påverkar deg og kvardagen din.

 

Kjenner du til forhold du meiner bør opp og fram i lyset?

 

Gi Bømlo-nytt beskjed.

Back To Top